David Yadid
דוד ידיד משרד עורכי דין ונוטריון
 
 
 
 
חיפוש
 
 
 
 
 
 

פסיקות

פסיקה בתביעות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז- 1957

פסיקות ומאמרים

פסיקה לפי חוק ההטבות לניצולי שואה התשס"ז 2007

הכרה במחלת אוסטוניאליטיס בוועדת הערר בבאר שבע
פסק הדין של בית המשפט העליון ברע"א 1849/14 דידי יגר נ' הרשות לזכויות ניצולי השואה, המכיר בנרדפות ילדים שהתלוו לעבודות כפיה
רע"א 132/11 הכרת בית המשפט העליון בגטו נאלצ'יק
פסק דין אסטלה גרימברג בנושא זהות המחנה המוכר המכיר בזכאות עובדי הכפייה ברומניה בבית המשפט המחוזי בחיפה
ו”ע 676/09 קובנט מרדכי ואח' נ‘ הרשות המוסמכת בעניין פרשנות חוק ההטבות לניצולי שואה נזקקים
פסק דין המכיר בשהות ילדה במחנה מנזל תמים שבתוניסיה

פסק דין ברבירו המכיר בשהות ילד במחנות בפלטיצ'ן ופאשקאן
פסק הדין זילברשטיין ז”ל בעניין שהות במחנות טרנסניסטריה וזקזנץ
פסק דין ליבזירר בעניין הכרה בשהותה של ילדה במחנה Bodesti
ו”ע 27976-07-11 קופלר נ‘ הרשות לזכויות ניצולי השואה משרד האוצר – פס”ד המכיר בניצול שעבד בעבודות יום כעומד בקריטריון של עבודות כפייה במחנה
פסק דין מרקוס המכיר בשהות במחנה בעיר טקוץ' שברומניה
פסק דין הירש בעניין הכרה בשהות במחנה בטורדה שברומניה חלק א'
פסק דין הירש בעניין הכרה בשהות במחנה בטורדה שברומניה חלק ב'

חוק בנושא פיצויים לניצולי שואה

פסיקה בנושאים אחרים