David Yadid
דוד ידיד משרד עורכי דין ונוטריון
 
 
 
 
חיפוש
 
 
 
 
 

השקעות בנדל"ן ותושבות ביוון (Golden Visa)

מצבה הכלכלי של יוון גרוע כבר שנים רבות והתדרדר בצורה משמעותית מאז תחילת המשבר העולמי בשנת 2008. בשנים האחרונות, האיחוד האירופאי וקרן המטבע העולמית מחלו על חלק מחובותיה של יוון, אך נכון לכתיבת שורות אלו, החובות של המבינה עדיין כבירים.

נסיבות אלו הובילו לירידה דראסטית במחירי הנכסים ביוון, ביבשת ובכאלפיים האיים המרכיבים את המדינה. משקיעים רבים מוצאים את המחירים וההיצע כהזדמנות השקעה ייחודית בעבורם. בעבור רבים, התיירות, המנוע הכלכלי הגדול של יוון, הזוכה עתה לעדנה למול חלופות אחרות ובראשן טורקיה, תביא לבסוף להתייצבות כלכלית של המדינה ולעלייה משמעותית במחירי הנכסים.

ביוון, השקעה בנדל"ן במחיר העולה על 250,000 יורו יכולה לזכות את המשקיע במעמד תושב, לו ולבני משפחתו. המדובר במסלול משקיעים, המכונה "גולדן ויזה", הנותן מעמד תושב למשקיע ולבני משפחתו, למשך עשר שנים. בסיומן של עשר שנות התושבות ידרשו בני המשפחה לעבור בחינות שליטה בשפה ובמורשת היוונית .

חשוב להבהיר שזכות התושבות שמקנה מסלול הגולדן ויזה ביוון, מאפשרת תושבות ללא הגבלת זמן רק בשטח יוון עצמה וזאת למרות שיוון חברה מן המניין באיחוד האירופאי.

משרדנו, יחד עם משרד עורכי דין באתונה, מלווה הליכים של רכישת נדל"ן ברחבי יוון ובהליכי הוצאת ויזת גולדן ויזה מטעמה.